Bieżące doradztwo podatkowe obejmuje:

  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych w oparciu o dostarczone dokumenty, w tym również rozliczanie dla celów podatku dochodowego dochodów uzyskanych za granicą
  • wydawanie opinii prawno-podatkowych rozwiązujących przedstawione przez klienta problemy podatkowe
  • sporządzanie bieżących wystąpień do organów podatkowych (np. wyjaśnienia przyczyny złożenia korekty, zawiadomienia organu podatkowego o zdarzeniach podlegających takiemu zgłoszeniu)
  • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej