Obsługa kontroli podatkowych i postępowań podatkowych może mieć charakter kompleksowy bądź wybiórczy.

 

Obsługa kompleksowa obejmuje podejmowanie wszelkich czynności począwszy od wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, w tym w szczególności:

  • bieżące reprezentowanie klienta przed kontrolującymi i organem podatkowym
  • sporządzanie niezbędnych wyjaśnień w oparciu o uzgodnione z klientem okoliczności
  • zgłaszanie i obsługa niezbędnych wniosków dowodowych (np. oględziny, przesłuchanie świadków)
  • sporządzanie i składanie pism procesowych, zwłaszcza zastrzeżeń do protokołu kontroli, zażaleń na postanowienia, odwołań od decyzji
  • wydawanie opinii, co do celowości złożenia na ostateczne rozstrzygnięcie skargi do sądu administracyjnego

 

W przypadku obsługi wybiórczej prowadzone są z klientem bieżące konsultacje, co do stanu sprawy, oraz podejmowane wybrane przez niego czynności procesowe.