Dokumentacja podatkowa ma na celu zebranie kompendium wiedzy na temat transakcji realizowanych przez podmioty powiązane oraz wykazanie, że wartości tych transakcji nie odbiegają od wartości rynkowej.

W przedmiocie dokumentacji podatkowej świadczone usługi obejmują:

  • tworzenie na zasadzie wzorca dokumentacji „od początku” dla wybranej transakcji w oparciu przedłożone przez kontrahenta dokumenty i informacje
  • prowadzenie konsultacji w zakresie dokumentacji sporządzanych „na bieżącą” w trakcie trwania negocjacji warunków transakcji
  • prowadzenie szkoleń